แผ่นรองเขียนพร้อมปฏิทิน

Barcode รายการสินค้า ขนาด (กxย) บรรจุ รุ่น ราคา
885 1364 000425 แผ่นรองเขียน+ปฏิทิน 39x55 ซม. 1x1 BS-12M -
885 1364 000609 Refill แผ่นรองเขียน 37.5x54 ซม. 1x1 RF-BS-12M -
885 1364 110018 แผ่นรองเขียน+ปฏิทิน 39x55 ซม. 1x1 TP-PVC -
885 1364 130030 ปฏิทิน แผ่นรองเขียน 37.5x54 ซม. 1x1 RF-TP -
885 1364 110025 แผ่นรองเขียน+ปฏิทิน 49x56 ซม. 1x1 TP-PU-S -
885 1364 110032 แผ่นรองเขียน+ปฏิทิน 39x69 ซม. 1x1 TP-PU-M -
885 1364 110049 แผ่นรองเขียน 40x56 ซม. 1x1 TP-101 -
885 1364 110056 แผ่นรองเขียน 40x69 ซม. 1x1 TP-102 -
J.W. TRADING LIMITED 303/18-19 Sathupradit Rd. Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. 0-2674-3151-2 FAX : 0-2674-3153 Mobile : 081-647-4329 Email : jwtrading2002@hotmail.com